กีฬาและนันทนาการเขตยานนาวา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตยานนาวา : กีฬาตะกร้อ ชมรมตะกร้อลอดห่วง ศิษย์วัดดอกไม้
ชมรมตะกร้อลอดห่วง ศิษย์วัดดอกไม้ ก่อตั้งโดยนายอุบล ร้อยรัก อดีตนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงขององค์การแบตเตอรี่ กระทรวงกลาโหม บางนา เมื่อ พ.ศ. 2530 ซึ่งทำหน้าที่ฝึกสอนร่วมกับนายสมพร เกศรา การฝึกตะกร้อลอดห่วงต้องฝึกเทคนิคการใช้ร่างกายส่วนต่าง ๆ เพื่อดันตะกร้อให้ลอดห่วง รวมถึงต้องฝึกท่าบังคับตามระเบียบปฏิบัติชมรมตะกร้อลอดห่วง ศิษย์วัดดอกไม้ ได้รับเชิญให้ไปแสดงการเล่นตะกร้อลอดห่วงตามงานเทศกาลต่าง ๆ อาทิ งานสงกรานต์ สนามหลวงเทศกาลประจำปีในชุมชน และงานอื่น ๆ นักกีฬาของชมรมฝึกซ้อมกันทุกวันอาทิตย์ในช่วงเย็น


ที่อยู่ : นายอุบล ร้อยรัก ศูนย์เยาวชนวัดดอกไม้ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2294 1533

รถโดยสารประจำทาง : สาย 22, 89, 205

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร