กีฬาและนันทนาการเขตมีนบุรี

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตมีนบุรี : กีฬากระบี่กระบอง ชุมชนคูคตพัฒนา
กีฬากระบี่ กระบองชาวไทยมุสลิม เป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธสั้น อาวุธยาว และใช้กริชเป็นอาวุธสำคัญ ชุมชนคูคตพัฒนาก่อตั้งขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2450 ส่วนการแสดงกระบี่กระบองเริ่มใน พ.ศ.2552 โดยนายริดาวาฬ โซะมณีและนาย มูฮัมหมัด รังประเสริฐ ด้วยมีความชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ และเห็นว่าศิลปะการต่อสู้แบบชาวไทยมุสลิมนั้นเป็นเอกลักษณ์อันงดงามที่ควรรักษาไว้ จึงได้ก่อตั้งคณะศิษย์ซอ สุวรรณ เพื่อฝึกหัดเยาวชนในชุมชนคูคตพัฒนา และนำออกแสดงในงานต่าง ๆ การแสดงกระบี่กระบองมีทั้งที่มีอาวุธคือกระบี่ พลอง และมีการรำด้วยมือเปล่า ขณะแสดงมีการบรรเลงดนตรีประกอบ เครื่องดนตรี ได้แก่ ไวโอลิน ซอด้วง กลองทอม กลองคองโก ฉิ่ง แทมบูรีน และ ลูกแซ็กปัจจุบันกีฬากระบี่กระบองอยู่ภายใต้ความดูแลของนายศักดิ์ชัย มีนบำรุง

ที่อยู่ : ชุมชนคูคตพัฒนา 42 แยก 16 ถนนรามอินทรา 117 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 0 2517 9068

รถโดยสารประจำทาง : สาย 26, ปอ.26, ปอ.501, ปอ.พ.17

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร