กีฬาและนันทนาการเขตภาษีเจริญ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตภาษีเจริญ: กีฬาเปตองและเซปักตะกร้อ ชุมชนพูนบำเพ็ญ 
ชุมชนพูนบำเพ็ญก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2540 คณะกรรมการชุมชนฯ เห็นว่าคนในชุมชนสนใจกิจกรรมด้านสุขภาพ จึงสนับสนุนในเรื่องของสถานที่โดยปรับปรุงสถานที่รกร้างของชุมชน เพื่อใช้ในการเล่นกีฬาเปตอง และเซปักตะกร้อ ประเภทละ 2 สนาม สมาชิกที่มาเล่นส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน ทั้งกีฬาเปตองและเซปักตะกร้อของชุมชนฯ ล้วนได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกีฬาเปตองได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมสามวัย พ.ศ. 2547 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เวลาฝึกซ้อมคือวันเสาร์-วันอาทิตย์


ที่อยู่ : หมู่ 4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร.0 2410 2147


รถโดยสารประจำทาง : รถสองแถวสายจรัญสนิทวงศ์ 13-พุทธมณฑลสาย 2

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร