กีฬาและนันทนาการเขตพระโขนง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตพระโขนง : ค่ายมวยครูพีระ พริ้งกลาง
ชมรมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย เขตพระโขนง ก่อตั้งโดยครูพีระ พริ้งกลาง เมื่อ พ.ศ. 2546 เป็นเวทีมวยฝึกซ้อมของเยาวชนในชุมชนหลังวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยมิได้หวังประโยชน์ทางพาณิชย์ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย ทำการฝึกซ้อมทุกวัน หลังเลิกเรียน นักมวยจะรวมตัวกันฝึกซ้อมที่เวทีด้านหลังที่พักอาศัย ผู้ที่มีความพร้อมจะขึ้นชกจริงที่เวทีลุมพินี ราชดำเนิน หรืออ้อมน้อย นักมวยในค่ายต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของค่าย คือฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดเช่นการวิ่งในตอนเช้า เวลา 5.00 น. ต่อด้วยการกระโดดเชือก ชกลม และชกกระสอบทราย ฯลฯ นักมวยเยาวชนทุกคนได้รับการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับนักมวยมืออาชีพ

 
ที่อยู่ : เวทีมวยหลังแฟลต ถนนสุขุมวิท 93 แยกพึ่งมี 52 หลังวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม แขวงบางจากเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 0 2741 0918


รถโดยสารประจำทาง : สาย 25, 38, 45, 46, 48, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.511

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร