กีฬาและนันทนาการเขตพญาไท

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตพญาไท : กีฬามวย ศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยชุมชนราชวัลลภ 3 (ร.1 พัน 4 รอ.)

ศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยชุมชนราชวัลลภ 3 (ร.1 พัน 4 รอ.) เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2545 โดยพันเอกสันทัด บัวขาว เพื่อให้เยาวชนรู้จักศิลปะมวยไทย ได้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เดิมทีผู้ฝึกสอนคือ สมรักษ์ คำสิงห์ และสมรส คำสิงห์ หลังจากนั้นก็ได้โค้ชมวยที่เป็นกำลังพลทหารในค่ายมาช่วยฝึกซ้อมกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีคือการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนฯ เป็นการแสดงแม่ไม้มวยไทยหากนักมวยมีความพร้อมก็จะนำไปขึ้นชกตามเวทีมวยต่าง ๆ เช่น เวทีราชดำเนิน เวทีอ้อมน้อยเวทีลุมพินี ผลงานที่สำคัญคือ แชมป์เวทีลุมพินี รุ่น 108 ปอนด์ ขุนศึก PN ยิม และแชมป์เวทีราชดำเนิน รุ่น 112 ปอนด์ ลำน้ำมูล สัก ชัยโชค 
 ที่อยู่ : ชุมชนราชวัลลภ 3 (ร.1 พัน 4 รอ.) ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400, ว่าที่ร้อยตรีประสาท ผดุงศัพท์ 92 /1 (สนามมวย) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400โทร. 0 2272 7022

 

รถโดยสารประจำทาง : สาย 88, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 44, 59, 63, 77, 104, 108, 112, 145, ปอ.502, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.510

 

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตพญาไท : กีฬาขี่ม้า ชมรมขี่ม้า กองพันทหารม้า 29 รักษาพระองค์ 

กองพันทหารม้ามีจุดเริ่มต้นมาจากกองทหารม้าในกรมทหารมหาด-เล็กรักษาพระองค์สมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการปรับลดและขยายอัตรากำลังพลของหน่วยหลายครั้ง จนถึง พ.ศ. 2531 กองทัพบกจึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งกองพันทหารม้า 29 รักษาพระองค์ขึ้น ชมรมขี่ม้า กองพันทหารม้า 29 รักษาพระองค์ มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการและบุคลากรด้านการออกกำลังกายมีหน้าที่ในการฝึกฝนทหารม้า และเรื่องเกี่ยวกับม้าโดยเฉพาะ การฝึกซ้อมควบคุมดูแลโดยผู้บังคับกองพันทหารม้า 29 รักษาพระองค์ และผู้บังคับกองร้อยบังคับการ ปัจจุบันมีม้าประมาณ 180 ม้า เป็นกองพันทหารม้าแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่มีพร้อมทั้งสนามฝึกซ้อมและสนามแข่งม้า มีการสอนขี่ม้าให้กับทั้งทหารประจำการและบุคคลภายนอก หลังเวลาราชการ ประมาณเวลา 17.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันพุธ

 ที่อยู่ : ชมรมขี่ม้า กองพันทหารม้า 29 รักษาพระองค์ 206/665 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2297 5104, 0 2357 1024

รถโดยสารประจำทาง : สาย 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 44, 59, 63, 77, 104, 108, 112, 145, ปอ.502, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.510, ปอ.513, ปอ.529

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร