กีฬาและนันทนาการเขตคลองสามวา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตคลองสามวา : กีฬาชนไก่ สนามกีฬาชนไก่คลองสามวา
สนามซ้อมและประมูลไก่ชนบ้านสวนได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนามกีฬาชนไก่แห่งนี้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นชมรมผู้บำรุงพันธุ์ไก่พื้นเมืองไทย (ไก่ชน) บ้านสวน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 สนามซ้อมไก่ชนเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยได้รับใบอนุญาตซ้อมไก่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การซ้อมไก่ชนแห่งนี้มีกติกา รอบแข่งขันคล้ายมวยคือ สวมนวม ยกละ 10 นาที พัก 2 นาที และไม่เกิน 5 ยก โดยให้คะแนน 2 ยกหลัง ไก่ที่มีชื่อเสียงของสนามแห่งนี้มีทั้งไก่สายพันธุ์ไทย สายพันธุ์ไทย-พม่า สายพันธุ์พม่า-ง่อน และสายพันธุ์ผสม การดำเนินการประสบความสำเร็จ ถือเป็นสนามที่นิยมของเกษตรกร และเป็นการส่งเสริมกีฬาชนไก่ไทย

ที่อยู่ : สนามกีฬาชนไก่คลองสามวา ซอยวัดสุขใจ 17 แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

รถโดยสารประจำทาง : สาย 606, 115

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร