กีฬาและนันทนาการเขตบางพลัด

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตบางพลัด : ชมรมเปตองศรีบางพลัด โรงเรียนวัดคฤหบดี
เปตองเป็นกีฬาที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 2,000 ปี เกิดขึ้นในทวีปยุโรปและพัฒนาขึ้นเป็นกีฬาระดับนานาชาติในเวลาต่อมา วิธีการเล่นเปตองคือการโยนลูกบอลเหล็กให้เข้าใกล้ลูกแก่นที่ทำจากไม้ให้มากที่สุด กีฬาชนิดนี้มักเล่นบนพื้นดินแข็งหรือพื้นกรวดละเอียด

กีฬาเปตองโรงเรียนวัดคฤหบดีริเริ่มโดยนายชัยยะ ลักษณากุลฑล เริ่มแรกทำสนามที่ด้านหน้าของโรงเรียนโดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวและให้นักเรียนมาเล่นในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนต่อมามีนักเรียนสนใจมาเล่นมากขึ้น ทางโรงเรียนจึงจัดตั้งชมรมเปตองขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนในวิชาพลศึกษาและนอกเวลาเรียน ชมรมฯมีการจัดแข่งขันกันเองภายในกลุ่ม เพื่อดูทักษะของแต่ละคนอยู่เสมอ ทำให้ชมรมเปตองโรงเรียน

วัดคฤหบดีมีชื่อเสียง สามารถคว้าเหรียญและถ้วยรางวัลมากมายทั้งประเภท ชายคู่ หญิงคู่ และประเภททีม ผู้ที่สนใจสามารถฝึกได้ที่ลานเปตองโรงเรียนวัดคฤหบดี เวลาที่ฝึกซ้อมคือวันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 16.00-18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น.

ที่อยู่ : โรงเรียนวัดคฤหบดี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร. 0 2883 4237

รถโดยสารประจำทาง : สาย 28, 56

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร