กีฬาและนันทนาการเขตบางบอน

 

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตบางบอน: กีฬามวย ค่ายมวยศิษย์นิวัฒน์

ค่ายมวยศิษย์นิวัฒน์ ก่อตั้งโดย นายนิวัฒน์ วงศ์วัฒนกิจ ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากความชื่นชอบในกีฬามวย จึงได้ก่อตั้งค่ายมวยขึ้นเพื่อสืบสานกีฬามวยให้แก่เยาวชน ค่ายมวยศิษย์นิวัฒน์สอนทั้งมวยไทยและมวยสากล โดยคุณสุวิทย์ ว. สุทธิรา นักมวยเก่า ทำหน้าที่เป็นครูฝึก การเรียนการฝึกซ้อม เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าด้วยการออกวิ่ง 8-10 กิโลเมตร ต่อยลมหรือชกลม ชกกระสอบ ซ้อมเตะเป้า และการปล้ำ โดยให้นักมวยเล่นเป็นคู่สลับกันปล้ำ 30 นาที ต่อด้วยการกระโดดเชือก 15-20 นาที ซ้อมตีเข่า เตะกระสอบสลับกัน สุดท้ายเป็นการบริหารร่างกาย เล่นฟิตเนส เล่นบริหารกล้ามท้อง เยาวชนในชุม ชนให้ความสนใจมาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก เด็กต่างจังหวัดสามารอาศัยอยู่ที่บ้านได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นการช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขอื่น ๆ
ที่อยู่ : 19/17 หมู่ 7 ซอยมนธาตุราชศรีพิจิตร์ ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 0 2899 8643

รถโดยสารประจำทาง : สาย 120

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร