กีฬาและนันทนาการเขตคลองสาน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตคลองสาน : กีฬาตะกร้อคลองสาน ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 
ตะกร้อ เป็นการละเล่นของไทยมาแต่โบราณ สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏตามหลักฐานการจดบันทึกของนักบุญชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวง เดรียง โลเนย์ และในบทวรรณกรรมต่างๆ ได้กล่าวถึงกีฬาตะกร้อไว้ด้วย ในพ.ศ.2480 ได้มีการพัฒนาวิธีการเล่นตะกร้อขึ้นหลายวิธี และมีการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อระดับชั้นมัธยมศึกษาชายทั่วประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสยาม กีฬาเซปักตะกร้อเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2508 โดยไทยกับมาเลเซียร่วมมือกันพัฒนากติกาและวิธีการเล่นต่างๆ ต่อมาได้รับการบรรจุลงในกีฬาเอเชียนเกมส์ การแข่งขันแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ทีม ทำการโต้ตะกร้อข้ามตาข่ายเพื่อให้ลงในแดนของคู่ต่อสู้ เซปักตะกร้อยังแบ่งแยกย่อยเป็น 2 ประเภทคือประเภททีม 3 คน ทีมคู่

ทีมเซปักตะกร้อคลองสาน เริ่มต้นมาจากชาวชุมชนคลองสานได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นชมรมเซปักตะกร้อขึ้น ฝึกซ้อมกันบริเวณใต้สะพานตากสิน ทีมฯ ได้เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันในงานกีฬา 50 เขตกรุงเทพมหานครจนได้รับชัยชนะปัจจุบันทีมฯ มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 40 คน มีชื่อเรียกว่าทีมสาธร การฝึกซ้อม เวลา 15.00-20.00 น. ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ เขตคลองสาน

ที่อยู่ : ทีมเซปักตะกร้อคลองสาน ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ฝั่งธนบุรี) ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 089 210 6597

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 84, 84 ก, 105, 120, 167

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร