กีฬาและนันทนาการเขตบางคอแหลม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตบางคอแหลม : กีฬารำกระบอง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร)
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี  การรำกระบองนั้น เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายตามหลักกายภาพ ริเริ่มโดย ดร.สาทิส อินทรกำแหง และได้รับความนิยมตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มภูมิชีวิต แก้ไขจุดบกพร่องอาการที่เกิดจากการเจ็บป่วย และเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทำให้ร่างกายสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ท่าประกอบการรำกระบอง นั้นมีหลากลาย แต่ละท่าให้ประโยชน์แตกต่างไปกลุ่มรำกระบองในสวนสาธารณะฝั่งพระนครนั้น เป็นการรวมตัวของผู้คนในระแวกใกล้เคียงที่ชื่นชอบการออกกำลังกายลักษณะนี้ มีการฝึกซ้อมเป็นประจำแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเช้าเวลา 06.30-07.30 น. และกลุ่มสายเวลา 07.30-08.30 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ได้ตามเวลาดังกล่าว


ที่อยู่ : สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา (ฝั่งพระนคร) เชิงสะพานพระราม 9 ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2289 1578 (เปิดทำการเวลา 05.00-21.00 น. ทุกวัน)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 22, 89, 205

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร