กีฬาและนันทนาการเขตบางเขน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตบางเขน : กีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
กีฬาตะกร้อ เป็นการละเล่นของไทยมาแต่โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เซปักตะกร้อ คือ การเล่นตะกร้อข้ามตาข่าย เป็นการแข่งขันของผู้เล่น 2 ทีม โต้ตะกร้อข้ามตาข่ายเพื่อให้ลงในแดนของคู่ต่อสู้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ “ทีม 3 คน และ และตะกร้อคู่ ทีมเซปักตะกร้อ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน มีครูจำลอง รอดสุข ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งทีมใน พ.ศ. 2537 ปัจจุบัน ทีมเซปักตะกร้อของโรงเรียนฯ มีสมาชิกทั้งหมด 13 คน มี 3 ทีม การซ้อมรวมกันก่อน หลังจากนั้นจะแยกซ้อมในแต่ละทีม

ฝึกซ้อม ตั้งแต่เวลา 16.30-19.00 น. ณ อาคารพลศึกษาของโรงเรียนฯ ผู้สนใจสามารถที่จะมาเรียนและร่วมฝึกซ้อมกับทีมได้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่อยู่ : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 81/1 หมู่ 6 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 0 2948 0621

รถโดยสารประจำทาง : สาย 26, 95, 95ก, 150, ปอ.520, ปอ.554

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร