กีฬาและนันทนาการเขตบางขุนเทียน

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตบางขุนเทียน : การเล่นสะบ้าทอย บ้านบางกระดี่

การเล่นสะบ้าเป็นประเภทหนึ่งของชาวมอญ ซึ่งนิยมในหมู่ผู้ชาย เพื่อความผ่อนคลายหลังจากเสร็จสิ้นสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการเล่นสะบ้าทอยที่วัดบางกระดี่ สนามที่เล่นเป็นพื้นทรายอัดแน่น ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 8 x 30 เมตร ลูกสะบ้าทอยมีลักษณะกลมแบน ลบเหลี่ยม 1 ด้าน จำนวน 6 ลูก มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 เซนติเมตร ลูกสะบ้าที่ใช้ตั้งทำด้วยไม้เนื้อแข็งลักษณะกลมจำนวน 10 ลูก เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร หนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร การแข่งขันสะบ้าทอย เพียงทีมละ 1 คน มีการจับฉลากว่าใครจะอยู่เหนือหรือใต้ลม ผู้ที่มีความแม่นยำสามารถทอยให้ลูกสะบ้าของฝ่ายตรงกันข้ามล้มมากกว่าถือว่าเป็นผู้ชนะ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวและผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้เรื่องการเล่นสะบ้าทอยจากชุมชนมอญบางกระดี่ บางกระดี่ มีบ่อนสะบ้าเปิดให้ชมทุกวัน

ที่อยู่ : ชุมชนมอญบางกระดี่ หมู่2 หมู่8 และหมู่9 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 140

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตบางขุนเทียน : กิจกรรมปั่นจักรยานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริแบบผสมผสาน (เกษตรน้ำเค็ม เกษตรปลอดสารพิษ) อีกทั้งยังเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวพระราชดำริอีกด้วย การเรียนการสอนของทางโรงเรียนจะเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมจากห้องเรียนธรรมชาติและจากชุมชน เช่น เรื่องของป่าชายเลน เกษตรน้ำเค็ม พันธุ์ไม้ประจำถิ่น และการนำเอาพืชผักที่อยู่ในบริเวณป่าชายเลน มาแปรรูปเป็นอาหาร ทั้งนี้โรงเรียนได้เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตของชุมชน โดยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริขึ้นทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน กิจกรรมนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้โรงเรียนมีที่พักไว้บริการบุคคลภายนอกอีกด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถจองวันเวลาได้ล่วงหน้า

ที่อยู่ : โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ 54/2 หมู่ 10 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร 0 2462 8258

รถโดยสารประจำทาง : สาย 68, 76, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 171, 529

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร