กีฬาและนันทนาการเขตบางกะปิ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตบางกะปิ : กีฬาตะกร้อลอดห่วง (ลอดบ่วง) การกีฬาแห่งประเทศไทย 
การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า กกท. นั้น ได้รับการสถาปนาขึ้นแทนองค์กรส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2528 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬาและควบคุมดำเนินกิจการกีฬา และประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องต่อประโยชน์ของการกีฬา

กีฬาตะกร้อลอดห่วงซึ่งดูแลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยถือเป็นกีฬาอาชีพ โดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสมาคมอาชีพส่งเสริมและร่วมกันคัดการแข่งขันกีฬาอาชีพทั้งหมด 12 ชนิด ซึ่งรวมกีฬาเซปักตะกร้อและกีฬาตะกร้อลอดห่วงด้วย มีการจัดแข่งขั้น ปีละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 4 วัน โดยคัดเลือกจาก 8 ทีมที่เป็นตัวแทนตะกร้อของทั้งประเทศ โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นสนามกลางในการแข่งขันประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี นักกีฬาตะกร้อรวมตัวกันฝึกซ้อมที่ลานพลาซ่าตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.

ที่อยู่ : การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2369 0999

รถโดยสารประจำทาง : สาย 22, 40, 58, 71, 92, 93, 95, 137, ปอ.1, ปอ.12, ปอ.115, ปอ.501, ปอ.545, ปอ.พ.3, ปอ.พ.4

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร