กีฬาและนันทนาการเขตบางกอกใหญ่

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตบางกอกใหญ่ : กีฬาหมากรุกคน ศูนย์เยาวชนโรตารีธนบุรี 
หมากรุกคน คือ มหรสพหรือการแสดงที่เริ่มต้นมาจากการประยุกต์นำการเล่นหมากรุกบนกระดานมาเป็นการใช้คนเล่นแทน โดยการให้ผู้เล่นแต่งกายแทนตัวหมากรุกแต่ละตัว เวลาที่แต่ละฝ่ายเดินหมากตัวใดจะมีดนตรีประกอบลีลา การเดินตามบุคลิกของหมากตัวนั้น เป็นการละเล่นโบราณของไทยที่ปัจจุบันหาชมได้ยาก

กีฬาหมากรุกคนของศูนย์เยาวชนโรตารีธนบุรี ริเริ่มต้นจากอาจารย์สุวิชช์ เริ่มรุจน์ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นการประยุกต์ระหว่างการแสดงโขนกับการเล่นหมากรุกขึ้น ซึ่งได้นำออกแสดงเป็นครั้งแรกในขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2529 งานกีฬาไทย ณ ท้องสนามหลวง พ.ศ.2529 วิธีการเล่นหมากรุกนั้น ผู้เล่นหมากรุกคน 2 คนนั่งจะประจำกระดานหมากรุก เตรียมเดินตัวหมากรุก ผู้เล่นอีก 32 คน แต่งกายแบบทหารโบราณ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 16 คน เครื่องแต่งกายคนละสี ศีรษะสวมหัวแสดงให้รู้ว่าเป็นขุน โคน ม้า เรือ หรือเบี้ย มีการตีตารางบนพื้น เมื่อผู้เล่นเดินหมากรุกตัวใดไปตาไหนจะมีคนพากย์เครื่องขยายเสียงให้ คนพากย์จะเรียกเพลงให้เหมาะสมกับลีลาและศักดิ์ศรีของหมากรุกตัวนั้น หากหมากรุกตัวใดถูกฝ่ายตรงข้ามกิน คนชี้จะชี้ให้หมากรุกตัวนั้นออกจากสนามการเล่นดำเนินไปจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจน ง ผู้แสดงหมากรุกคนจะต้องมีทักษะการเล่นโขน จึงจะสามารถเล่นหมากรุกคนได้เป็นอย่างดี 

จะทำการฝึกซ้อมในวันเสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองของทุกเดือนการฝึกซ้อมจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่ฝึกซ้อม คือ บริเวณสนามของศูนย์เยาวชนโรตารี

ที่อยู่ : ทีมหมากรุกไทยของศูนย์เยาวชนโรตารีธนบุรี ซอยอิสรภาพ 21 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 08 7550 1846

รถโดยสารประจำทาง : สาย 40, 56, 57, ปอ 40

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร