กีฬาและนันทนาการเขตบางกอกน้อย

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตบางกอกน้อย : กีฬากระบี่กระบองคณะบุญเทิด บัวทองคํา
กระบี่กระบองคณะครูบุญเทิด บัวทองคำ ก่อตั้งโดย นายบุญเทิด บัวทองคำ ครูสอนกระบี่กระบองในชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย ได้สืบทอดวิชากระบี่กระบองมาจากคุณบิดา ซึ่งสืบทอดมาจากนายนาค วาจาเสนาะ อีกทอดหนึ่งในอดีตวิชาที่เรียนไว้เพื่อป้องกันตัว แต่ในปัจจุบันการเล่นกระบี่กระบองใช้เพื่อการแสดงเท่านั้น ลีลาที่มีลักษณะคล้ายการแสดงโขนรามเกียรติ์ ผู้ช่ำชองเชี่ยวชาญการรำจะมีท่าทางรำที่สื่อออกมาจากภายในแสดงได้งดงามถูกต้องตามระเบียบวิธี

นายบุญเทิดสันนิษฐานว่ามีบรมครูเป็นชาวมุสลิม (ไม่ทราบนาม) เชื่อว่าเป็นทหารเอกฝีมือดีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งถ่ายทอดวิชานี้ให้กับผู้คนที่อยู่ฝั่งธนเป็นส่วนใหญ่ โดยสังเกตได้ว่า มีค่ายกระบี่กระบองอยู่แถบฝั่งธนหลายสำนักในอดีต ปัจจุบัน นายบุญเทิดไม่ได้รับงานเพราะลูกศิษย์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่น แต่หากมีผู้สนใจเพื่อเข้าชมหรือเรียนรู้สามารถนัดหมายได้ล่วงหน้า

ที่อยู่ : 30 ชุมชนบ้านบุ ซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

รถโดยสารประจำทาง : สาย 40, 42, 57, 68, 79, 80, 108, 146

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร