กีฬาและนันทนาการเขตธนบุรี

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตธนบุรี : กีฬากระบี่กระบอง โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
กระบี่กระบอง เกิดขึ้นหลังรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการแสดงการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทย โดยการทำเลียนแบบอาวุธจริง กีฬากระบี่กระบองของโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ มีอาจารย์ปฏิพัทธ์ ดาระดาษ เป็นผู้ก่อตั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 องค์ประกอบของกีฬากระบี่กระบอง มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ “กระบี่” เครื่องไม้รำทำด้วยหวายหรือเอ็นสัตว์ถักเป็นปลอก สวมแกนโลหะที่ยาวตลอดลงไปถึงด้าม ตอนปลายเป็นหวายหรือเอ็นถักคล้ายหางกระเบน ลงรักให้แข็ง ด้ามมีโกร่งกันมือ ส่วนเครื่องไม้ตีนั้นทำอย่างเดียวกัน ส่วน “กระบองหรือพลอง” เครื่องไม้รำทำด้วยหวายหรือไม้จริงลงรักปิดทอง เขียนลายรดน้ำหรือทาสีแดง ไม่มีโลหะประกอบอยู่ บางครั้งจะประดับกระจก เครื่องไม้ตีทำด้วยไม้รากไทรหรือหวายขนาดใหญ่ ลงรักดำหรือทาสีแดง การแสดงมีวงปี่ชวา 1 เลา กลองแขก 2 ลูก และฉิ่ง 1 คู่ ประกอบการแสดงทำการฝึกซ้อมทุกวันในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. บริเวณสนามในโรงยิมของโรงเรียนฯ และจะเพิ่มการฝึกซ้อมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้ามีการแข่งขัน

ที่อยู่ : โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 131/1 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 0 2412 7726

รถโดยสารประจำทาง : สาย 4, 9, 10, 175

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร