กีฬาและนันทนาการเขตทวีวัฒนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ เขตทวีวัฒนา : ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ยิม
ค่ายมวยเกียรติพลทิพย์ยิมก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2535 ที่จังหวัดพัทลุง โดยมีนายเพิ่ม จุติพักตร์ เป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยในระยะแรก ต่อมาค่ายมวยฯ อยู่ในความดูแลของนางสาวพรรณี สงให้ บุตรสาวของนายเนียร ปัจจุบันในค่ายมีนักมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งสิ้นประมาณ 20 คน ค่ายเกียรติพลทิพย์ยิมเปิดสอนมวยไทยให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกทั้งมีหลักสูตรให้ผู้สนใจได้เลือกเรียนและมีที่พักไว้บริการ สามารถสมัครเรียนติดต่อกันได้เป็นรายวันหรือรายเดือน การฝึกซ้อมจะมี 2 ช่วง คือช่วงเช้า 06.00-09.30 น. และช่วงเย็น 15.30-18.00 น.


ที่อยู่ : 6/1ซอยศาลาธรรมสพน์ 58 ถนนศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2889 3289


รถโดยสารประจำทาง : สาย 524, ปอ.515

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร