คหกรรมศิลป์เขตดุสิต

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตดุสิต : ขนมเปี๊ยะดอกทานตะวัน

ขนมเปี๊ยะดอกทานตะวันเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของเขตดุสิต ผู้ริเริ่มคือนางฉวีวรรณ ชวลิตพงศ์ และนายกนก ชวลิตพงศ์ (บุตรชาย) เริ่มต้นจากความคิดที่อยากจะให้เขตดุสิตมีสินค้าขึ้นชื่อไว้จัดแสดงเวลามีงานต่าง ๆ จึงเริ่มปรับปรุงสูตร ทั้งตัวแป้ง ไส้ และรูปร่าง ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ 1 ดาวของโครงการ OTOP เมื่อ พ.ศ. 2549 เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมา

โดยทั่วไปรูปร่างของขนมเปี๊ยะจะเป็นทรงกลม แต่ขนมเปี๊ยะดอกทานตะวันจะทำทรงให้เป็นดอกไม้คล้ายดอกทานตะวัน มีทั้งพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบและขั้นตอนการทำและมีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม จึงได้รับความนิยมมากในช่วงเทศกาลต่างๆ

ที่อยู่ : นางฉวีวรรณ ชวลิตพงศ์ 100/50 ซอยมิตรอนันต์ ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2243 4077

รถโดยสารประจำทาง : สาย 9

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตราชเทวี : ตลาดราชวัตร ตลาดศรีย่าน ตลาดเทวราช

2.1 ตลาดราชวัตร เป็นตลาดเก่าแก่คู่กรุงเทพมหานครมานาน เป็นย่านการค้าและแหล่งอาหารการกินที่หลากหลาย

เป็นทั้งตลาดสด เนื้อสด ผลไม้ และบริเวณรอบ ๆ ยังมีศูนย์ร้านอาหารเก่าแก่ดั้งเดิมอยู่หลายร้าน ตลาดราชวัตร

ตั้งอยู่บนถนนนครไชยศรี ตรงไปทางกรมสรรพสามิต อยู่ติดกับกรมสรรพสามิต เปิดทุกวัน เวลา 03.00-20.00 น.

ที่อยู่ : สำนักงานตลาดราชวัตร 1444/116-117 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

10300 โทร. 0 26684643, 0 22411330 โทรสาร 0 2665 4643

รถโดยสารประจำทาง : สาย 14

2.2 ตลาดศรีย่าน ตั้งอยู่บนถนนนครไชยศรี เป็นแหล่งค้าขายอาหารสดและอาหารแห้งนานาชนิด และบริเวณรอบ ๆ

 ตลาดเป็นศูนย์รวมร้านอาหารที่ได้รับความนิยมมากมายหลายร้าน ตลาดตั้งอยู่บนถนนนครไชยศรี ตรงข้าม

ซอยศรีย่าน 1 เปิดทุกวัน เวลา 03.00-20.00 น.

ที่อยู่ : สำนักงานตลาดศรีย่าน 464/11 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 0 2241 2150, 0 2243 0484, 0 2243 3847 โทรสาร 0 2243 5173

รถโดยสารประจำทาง : สาย 14
2.3 ตลาดเทวราช ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2506 โดยการเช่าพื้นที่จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตลาด ท่าเรือเทเวศร์มีเรือทุกชนิดมาเทียบท่า ผู้ค้า และชาวสวนจากจังหวัดต่าง ๆ ได้นำสินค้ามาทางเรือเข้ามาขายโดยตรงกับผู้บริโภค มีราคาถูก ประชาชนผู้ใช้การคมนาคมทางเรือต่างมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ตลาดเทวราชจึงเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารสดที่สำคัยแห่งหนึ่งของเขตดุสิต เปิดทุกวัน เวลา 03.00-20.00 น.

ที่อยู่ : ที่ทำการตลาดเทวราช สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร 90/15 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2281 2087

รถโดยสารประจำทาง : สาย 3, 9, 30, 32, 33, 64, 65, ปอ.3, ปอ.9

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร