คหกรรมศิลป์เขตดินแดง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตดินแดง : ตลาดดินแดง ร้านข้าวเหนียวปิ้งเอ็กซปอร์ต
ตลาดดินแดงตั้งอยู่บนถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ช่วงเช้าเป็นการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ช่วงเย็นเป็นการจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป ตามรูปแบบตลาดโต้รุ่ง สำหรับฝั่ง ฝั่งตรงข้ามตลาดเป็นการค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างครบวงจร

นอกจากตลาดดินแดงแล้วยังมีข้าวเหนียวปิ้งเอ็กซ์พอร์ต ของนางประเทือง ปลื้มจิตต์ ซึ่งเปิดอยู่ในซอยโรงหนังจักรวาล ข้างๆ สี่แยกดินแดง ที่มาของชื่อข้าวเหนียวปิ้งเอ็กซ์พอร์ต มาจากการที่นางประเทืองส่งออกข้าวเหนียวปิ้งไปขายต่างประเทศ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจสามารถไปชมการทำข้าวเหนียวปิ้ง หรือสั่งซื้อ ได้ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

ที่อยู่ : 71/18 ซอยแม่ปิ่น หลังอาคาร Hi residence แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2247 9391, 0 2641 6685

รถโดยสารประจำทาง : ตลาดดินแดง สาย 12, 13, 36, 54, 73, 98, 117, 157, 163, 204 ร้านข้าวเหนียวปิ้งเอ็กซ์พอร์ต สาย 61, 73, 98, ปอ.14, ปอ.15, ปอ.34, ปอ.พ.4, ปอ.พ.34

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร