คหกรรมศิลป์เขตดอนเมือง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตดอนเมือง : ตลาดแอร์พอร์ต ตลาดวัฒนานันท์ ตลาดด็อกเตอร์กรีน
1.ตลาดแอร์พอร์ต (ตลาดใหม่ดอนเมือง) เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าของผู้คนในเขตดอนเมืองและบริเวณใกล้เคียง เดิมเป็นสถานที่ตั้งของร้านเจ๊เล้งก่อนที่จะย้ายไปอยู่ตรงข้ามการเคหะดอนเมือง ตลาดแอร์พอร์ตเป็นตลาดที่ขายของหลากหลายยี่ห้อทั้งสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ขายปลีกและขายส่ง เปิดบริการตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

2.ตลาดวัฒนานันท์ (ตลาดฝั่งโขง) เป็นตลาดเอกชน เจ้าของตลาดคือนายสุรพันธ์ วัฒนานันท์ วัฒนานันท์เริ่มกิจการค้าขายมาประมาณ 50 ปี ยุคแรกเป็นลักษณะตลาดสดรูปแบบโรงไม้บนพื้นดิน มีเพียงโต๊ะไม้สำหรับวางของขาย ระยะเวลาประมาณ 15 ปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงตลาดโดยใช้แผงปูนติดกระเบื้อง พ.ศ. 2553 ตลาดวัฒนานันท์ได้รับคัดเลือกเป็นตลาดสดดีเด่นจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ตลาดสดนี้ได้รับการบันทึกไว้เป็นของดีเขตดอนเมืองโดยกรุงเทพมหานคร

3.ด็อกเตอร์กรีน (บริษัทดาริชกรีน จำกัด) ก่อตั้งโดยนางดารณี จันทร์เพียร ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ภายใต้แนวคิดที่จะมอบอาหารที่มีสุขภาพ ปลอดสารพิษ ไม่แปรรูปให้กับผู้บริโภค กลุ่มด็อกเตอร์กรีนได้รับการตอบรับจนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงระดับ 5 ดาวของเขตดอนเมือง ต่อมา พ.ศ. 2547 การดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาจนสามารถก่อตั้งเป็นบริษัทดาริชกรีน จำกัด เพื่อป้อนสินค้าเข้าสู่ห้างสรรพสินค้าต่างๆ สินค้าที่มีชื่อเสียง อาทิ ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ ชาสมุนไพร ข้าวเพื่อสุขภาพ และสินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ กด็อกเตอร์กรีนเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.


ที่อยู่ : ตลาดแอร์พอร์ต (ตลาดใหม่ดอนเมือง) ซอยเชิดวุฒากาศ 7 ถนน Local Road แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ที่อยู่ : สำนักงานตลาดวัฒนานันท์ 291/31 หมู่ 3 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ที่อยู่ : ด็อกเตอร์กรีน 111/487-489 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

รถโดยสารประจำทาง : สาย 29, 59, 95, 187, 504, 510, 513, 538

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร