คหกรรมศิลป์เขตจอมทอง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตจอมทอง : ตลาดจอมทอง 
ตลาดจอมทองก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีนายสวัสดิ์ เหล่าดารา เป็นเจ้าของและผู้จัดการคนแรก เมื่อดำเนินการมาได้ราว 35 ปี จึงได้ขายธุรกิจให้กับนายไพฑูรย์และนางมาลัย อินทร์อำนวยศรี รับช่วงเป็นเจ้าของมาจนถึงปัจจุบัน เนื้อที่ของตลาดมีประมาณ 1 ไร่เศษ ตั้งอยู่ระหว่างถนนจอมทองกับถนนวุฒากาศ นับว่าตลาดจอมทองเป็นตลาดเก่าแก่เป็นอันดับ2 รองจากตลาดวัดไทร เขตจอมทอง ซึ่งเคยเปิดเป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงของเขต แต่ปัจจุบันได้ปิดตัวลงแล้ว เวลาเปิดขายของตลาดจอมทองเริ่มตั้งแต่เวลา 3 นาฬิกา/ตอนเช้าของทุกวัน มีสินค้าประเภทของสด เช่น หมู ไก่ เนื้อ มีลูกค้าเข้าซื้อสินค้าจำนวนมาก กิจการของตลาดดำเนินมาด้วยดี เพราะสินค้าที่ขายมีความหลากหลาย นอกจากนั้นยังมีสินค้าอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำอาหาร เสื้อผ้า เครื่องทำบุญสังฆทาน เครื่องใช้ต่าง ๆ และสามารถหาซื้ออาหารสำเร็จรูปและอาหารตามสั่งได้ในบริเวณ

ที่อยู่ : ตลาดจอมทอง ถนนจอมทอง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 111, 120, 167

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร