คหกรรมศิลป์เขตหลักสี่

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตหลักสี่ : น้ำพริกกรองทอง
น้ำพริกกรองทอง ดำเนินกิจการโดยนางกรองทอง เหมราช ใน พ.ศ. 2529 เริ่มด้วยการขายกับข้าว ต่อมาทำน้ำพริกรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำพริกมะขาม น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกตาแดงกุ้ง น้ำพริกปลาสลิด ฯลฯ ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จนสามารถขยายกิจการไปหลายแห่ง ใน พ.ศ.2552 ผลิตภัณฑ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าOTOP ระดับ 5 ดาว น้ำพริกกรองทอง ได้รับคัดเลือกให้เป็นอาหารเด่นที่สุดของเขตหลักสี่ เนื่องมาจากมีรสชาติอร่อย ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและไม่ใช้สารกันเสีย และได้รับมาตรฐานการผลิต GMP ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม

ที่อยู่ : นางกรองทอง เหมราช 33/73 หมู่ 2 การเคหะทุ่งสองห้อง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 08 1563 3599 08 8500 4731 โทรสาร 0 2573 2836 การเข้าชมหรือซื้อสินค้า ให้ไปที่ชั้น G อาคารไอทีสแควร์ เวลา 11.00-20.30 น.

รถโดยสารประจำทาง : สาย 29, 59, 95ก, ปอ.510, ปอ.513

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร