คหกรรมศิลป์เขตหนองแขม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตหนองแขม : บริษัทบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด 
บริษัทบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2531 ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในเขตหนองแขมที่ทำการเพาะปลูกดอกกล้วยไม้เป็นอาชีพ ปัจจุบันบริษัทฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 200 ตารางวา ภายในอาคารของสำนักงานแบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการเพาะเนื้อเยื่อ ห้องคัดดอกกล้วยไม้ ห้องบรรจุภัณฑ์ จนทำให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้นำด้านการผลิตดอกกล้วยไม้ครบวงจรของประเทศไทย และส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ซึ่งเริ่มจากประเทศในทวีปเอเชียและการขยายการส่งออกไปทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศในตะวันออกกลาง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมให้องค์กรภายในและภายนอกเข้าเยี่ยมชมการผลิตทุกขั้นตอน โดยสามารถนัดหมายได้ล่วงหน้า

ที่อยู่ : บริษัทบางกอกฟลาวเออร์เซ็นเตอร์ จำกัด 34/19 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0 2421 0020-4 โทรสาร 0 2808 9559, 0 2808 9697 (เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.00 น.)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 80, 81, 84, 84ก, 123, 163, 164, ปอ.80, ปอ.84, ปอ.157, ปอ.183, ปอ.547, ปอ.พ.512

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร