คหกรรมศิลป์เขตวังทองหลาง

 

(Golden Place) ปาล์ม สตรีท เพลส (Palm Street Place)
โกลเด้นเพลซ เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชุมชนในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จำหน่ายสินค้าปลอดสารพิษ สินค้าเกษตรแปรรูปสมุนไพร สินค้าที่มีคุณภาพต่อชีวิตจากโครงการส่วนพระองค์โครงการหลวง และสนับสนุนช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรจากชุมชนทั่วประเทศ มีนโยบายว่าต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่อชีวิต ดำเนินการโดยบริษัทสุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00-2.00 น.


ปาล์ม สตรีท เพลส เป็นอาคารพาณิชย์อยู่ด้านขวามือของโกลเด้นเพลซ มีร้านค้าหลากหลายประเภทประกอบด้วยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยวังทองหลาง ร้านนวดแผนไทย ร้านสมุนไพรไทย ร้านอาหารเครื่องดื่ม โรงเรียนสอนศิลปะ ร้านเฟอร์นิเจอร์ ร้านเสริมความงาม ร้านสัตว์ เป็นต้น


ที่อยู่ : โกลเด้นเพลซ 185 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2935 6000 (สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2729 6628-30), ปาล์ม สตรีท เพลส 287 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310


รถโดยสารประจำทาง : สาย 36ก, 26ก, 154, 126

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร