คหกรรมศิลป์เขตลาดพร้าว

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตลาดพร้าว: ตลาดสุคนธสวัสดิ์ 
ตลาดสุคนธสวัสดิ์เป็นตลาดขนาดใหญ่มีพื้นที่ 7 ไร่ครึ่ง เปิดทำการค้าอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2546 ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการเร่งดำเนินการจัดตั้งนโยบายร่วมมือกับตลาดเอกชนในการจัดหาผู้ค้า พื้นที่ตลาดประกอบด้วยตลาดขายของสด ร้านค้าปลีกขายเครื่องอุปโภคบริโภค ร้านอาหารนานาชนิด และยังมีศูนย์ฝึกอาชีพสุคนธสวัสดิ์ของกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ในบริเวณตลาดมีสถานีรถโดยสารประจำทาง สาย 156 ซึ่งวิ่งเป็นวงกลมจาก อู่โพธิ์แก้ว สุขาภิบาล 1 รามอินทรา ลาดพร้าว บางกะปิ


ที่อยู่ : ตลาดสุคนธสวัสดิ์ ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (สำนักงาน บริษัทตลาดสุคนธสวัสดิ์ จำกัด 12/9 หมู่ 5 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230โทร. 0 2578 8215-7 โทรสาร 0 2907 8788)


รถโดยสารประจำทาง : สาย 103, 156, 178

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร