คหกรรมศิลป์เขตลาดกระบัง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตลาดกระบัง : ตลาดน้ำวัดลานบุญ
วัดลานบุญเป็นวัดเก่าแก่ของเขตลาดกระบัง มีชื่อเรียกอีกชื่อหนงึ่ ว่า วัดหนึ่งใน พ.ศ. 2420 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกาศพระราชบัญญัติขุดคลองพระโขนงเชื่อมกับคลองด่านสู่แม่น้ำบางปะกง และเรียกคลองที่อยู่หน้าวัดนี้ว่าคลองประเวศบุรีรมย์ ด้านหน้าวัดมีบรรยากาศร่มรื่น บริเวณริมคลองมีปลาชุกชุมผู้มีจิตศรัทธาเมื่อทำบุญไหว้พระที่วัดแล้วสามารถให้อาหารปลาที่หน้าวัดเพื่อเป็นการทำทานได้อีกด้วย จากนั้นแวะชิมอาหารหลากหลายได้ที่ตลาดน้ำวัดลานบุญ ริมคลองประเวศบุรีรมย์ร้านทุกร้านมีที่นั่งริมคลอง มีรสชาติอร่อย ราคาย่อมเยา ทางวัดมีระบบจัดการักษาน้ำได้สะอาดพื้นที่โดยรอบมีความเรียบร้อยสวยงาม ตัวอย่างร้านอาหารในตลาดน้ำวัดลานบุญ ริมคลองประเวศบุรีรมย์ ได้แก่ ร้านก๋วยเตี๋ยวนานาชนิดร้านขนมไทยโบราณ ร้านกาแฟโบราณ และร้านอาหารไทยตามสั่งต่างๆ

ที่อยู่ : วัดลานบุญ 1 หมู่ 7 ซอยลาดกระบัง ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทร 0 2329 0327, 0 2329 0909

รถโดยสารประจำทาง : รถตู้ปรับอากาศ สาย 50B แฮปปี้แลนด์-ลาดกระบัง, 143, ปอ.พ.23

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร