คหกรรมศิลป์เขตราษฎร์บูรณะ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตราษฎร์บูรณะ : ตลาดบางปะกอก
ตลาดบางปะกอกเป็นตลาดขนาดเล็กที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2523 ใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนพรพงษ์เคหะการ มีนาย- สุรพงษ์ อรรถพรรังสี เป็นเจ้าของตลาด ในตลาดมีแผงทั้งสิ้น 176 แผง ด้านบนเป็นอาคารที่พักอาศัย ภายในตลาดจำหน่ายสินค้าจำพวกผัก ผลไม้สด อาหารคาวหวาน ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคมากมายหลายชนิด รางวัลที่ได้รับคือ ตลาดอาหารปลอดภัย และเป็นตลาดต้นแบบของเขตราษฎร์บูรณะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีเทศกาลอาหารเจ


 ที่อยู่ : ตลาดบางปะกอก ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140


รถโดยสารประจำทาง : สาย 75, 82, 105, 195, ปอ.141

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร