คหกรรมศิลป์เขตภาษีเจริญ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตภาษีเจริญ : ตลาดน้ำวัดนิมมานรดี
ตลาดน้ำวัดนิมมานรดีเป็นตลาดโบราณที่มีการค้าขายทางน้ำมากว่า 110 ปี ตั้งอยู่ ณ บริเวณชุมชนริมคลองภาษีเจริญ ฝั่งตรงข้ามวัดนิมมานรดี ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ ซึ่งสภาพทั่วไปของตลาดแห่งนี้ยังคงลักษณะบ้านเรือน และวิถีความเป็นอยู่ของคนริมคลองในอดีต สำนักงานเขตภาษีเจริญได้ฟื้นฟูตลาดน้ำแห่งนี้อีกครั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งช่วยสืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบไทยให้คงอยู่ต่อไป ร้านค้า ประกอบด้วยร้านอาหารไทยโบราณหลากหลายชนิด ร้านขายของชำดั้งเดิม ร้านของใช้ และเครื่องประดับแบบไทย เช่น เข็มขัดโบราณ ฯลฯนอกจากนี้ยังมีคลินิกการแพทย์แผนไทย รักษาโรคต่าง ๆ ด้วยการนวด การใช้ยาสมุนไพรผู้สนใจเข้าชมได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์


ที่อยู่ : ตลาดน้ำวัดนิมมานรดี ริมคลองภาษีเจริญ ฝั่งตรงข้ามวัดนิมมานรดี ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 (เปิดเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 7, 80, 81, 84, 91, 101, 157, ปอ.9, ปอ.91

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร