คหกรรมศิลป์เขตคลองสามวา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตคลองสามวา : นุสและฟาร์ม
ปัจจุบันแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรหลายกลุ่มหันมาให้ความสนใจการเลี้ยงแพะมากขึ้น นุสและฟาร์ม ดำเนินกิจการโดยนายปรีชาา นุสและก็เป็นอีกฟาร์มหนึ่งในเขตคลองสามวาที่เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฟาร์มแพะของนายปรีชานี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่เพียง 300 เมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวก บริเวณโดยรอบฟาร์มโอบล้อมไปด้วยต้นไม้ มีบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น แพะที่เลี้ยงในฟาร์มเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่นำเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทางนุสและฟาร์มร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการทดลองปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธุ์แพะที่แข็งแรง โดยเฉลี่ยแล้วแพะสาวในฟาร์มจะให้น้ำนมประมาณ 1.50 กิโลกรัมต่อการรีดนม 1 ครั้ง นมแพะนั้นอุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ได้แก่ โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ โดยเฉพาะวิตามินเอ เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเด็กและผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้น ช่วยบำรุงสุขภาพ รักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ช่วยบำรุงโลหิต บำรุงผิวพรรณ บรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร นมแพะจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้น และเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงทารกอีกด้วย

ที่อยู่ : นายปรีชา นุสและ นุสและฟาร์ม 38/1 หมู่ 6 ถนนประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10230

รถโดยสารประจำทาง : สาย 113

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร