คหกรรมศิลป์เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : ตลาดนางเลิ้ง
ตลาดนางเลิ้ง เป็นตลาดเก่าแก่ของกรุงเทพมหานคร มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2443 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด เป็นแหล่งรวมอาหารคาวหวานและขนมโบราณที่มีชื่อเสียง ตลาดนางเลิ้ง แต่เดิมเรียกว่าบ้านสนามควาย ก่อนจะเรียกว่า “อีเลิ้ง” ตามชื่อคือตุ่มชนิดหนึ่งของชาวมอญ จนมาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม ว่า “นางเลิ้ง” ด้วยความเก่าของตลาดนางเลิ้ง ทำให้กลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมทางด้านคหกรรมศิลป์ที่สำคัญในชุมชน นอกจากอาหารสด-แห้งแล้วยังมีร้านอาหารยอดนิยมของคนกรุงเทพอีกมากมาย อาทิ ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด ส.รุ่งโรจน์ร้านไส้กรอกปลาแนมแม่เล็ก ร้านขนมไทยแม่กวา ร้านขนมนันทา ฯลฯ


ที่อยู่ : ตลาดนางเลิ้ง ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

รถโดยสารประจำทาง : สาย 5, 10, 96

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร