คหกรรมศิลป์เขตประเวศ

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตประเวศ : บ้านผาสุขขนมไทย
บ้านผาสุขขนมไทยเป็นการรวมกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเกาะกลาง เขตประเวศ ที่มีความสนใจในการทำขนมไทยอันมีรูปแบบและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบ้านผาสุข ขนมไทยทำขนมไทยทุกชนิดได้แก่ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน วุ้นม้วน วุ้นกลีบส้ม ขนมชั้น ขนมในงานพิธีต่างๆ เช่นทองเอก ขนมบดิน ฯลฯ บ้านผาสุขขนมไทยมีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการทำขนมมาตั้งแต่บรรพบุรุษจึงทำให้ขนมไทยที่ผลิตออกมามีรูปแบบและรสชาติ พอดี กลมกล่อม จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ที่อยู่ : บ้านผาสุขขนมไทย 54 ซอยพัฒนาการ 69 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0 2322 3174

รถโดยสารประจำทาง : สาย 11, ปอ.18, ปอ.พ.35

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร