คหกรรมศิลป์เขตปทุมวัน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตปทุมวัน : ร้านเจริญพร (จึงอังลัก)
ร้านเจริญพร หรือร้านจึงอังลัก (ชื่อภาษาจีน) เปิดกิจการมาได้ร่วม 100 ปี ตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เดินทางมาจากเมืองจีนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันนายเพ้ง แซ่เตียว ทายาทรุ่น 3 เป็นผู้สืบทอดกิจการ แต่เดิมนั้นร้านอยู่ที่ย่านเยาวราช (เฉลิมบุรี) ต่อมาย้ายมาเปิดเป็นร้านแผงลอยอยู่ในตลาดสวนหลวงหลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงมาเปิดร้านที่อยู่ในปัจจุบัน ร้านเจริญพรมีอาหารหลายอย่าง แต่ที่เป็นของขึ้นชื่อของร้านคือหมูสะเต๊ะ เป็นสูตรโบราณ และข้าวพระรามลงสรง (ซาแตปึ่ง) ภายหลังมีการปรับปรุงสูตรทำให้ได้อาหารจานใหม่คือพระลักษณ์ลงสรงด้วย

ที่อยู่ : ร้านเจริญพร 140 หน้าตลาดสวนหลวง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.) 

รถโดยสารประจำทาง : สาย 21, 34, 47, 50, 67, 93, 141

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร