คหกรรมศิลป์เขตบางพลัด

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตบางพลัด : ตลาดกรุงธน 
ตลาดกรุงธนเป็นตลาดที่เก่าแก่ซึ่งเปิดทำการมากว่า 40 ปี ก่อตั้งโดยนายวิชัย สงวนศิลป์ มีสินค้าจำหน่ายหลากหลาย ทั้งอาหารสด เช่นเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารแห้ง รวมทั้งอาหารสำเร็จรูป ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00-15.00 น. ของทุกวัน

ที่อยู่ : ตลาดกรุงธน ถนนราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
รถโดยสารประจำทาง : สาย 18, 66, ปอ.66, ปอ.515, ปอ.542

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร