คหกรรมศิลป์เขตบางนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตบางนา : ตลาดมหาสิน ตลาดอุดมสุข ตลาดสี่แยกบางนา
1.เขตบางนามีตลาดใหญ่อันเป็นที่นิยมของผู้บริโภค 3 ตลาดได้แก่ ตลาดมหาสิน ตลาดอุดมสุข และตลาดสี่แยกบางนา โดยทั้ง 3 ตลาดตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสี่แยกบางนา ตลาดมหาสิน เป็นตลาดที่สร้างขึ้นมาประมาณ 25 ปี อาณาเขตของตลาดตั้งแต่ซอยวชิรธรรมสาธิต 24-26-28 พื้นที่ติดต่อใกล้ชิดกับเขตพระโขนง เป็นที่นิยมจับจ่ายซื้อของอุปโภค บริโภค ของชุมชนในเขตพระโขนง สินค้าภายในตลาดมหาสินมีหลากหลายชนิด ทั้งมีร้านอาหารต่างๆ ให้เลือกชิม


2.ตลาดอุดมสุขและตลาดสี่แยกบางนา เป็นตลาดที่สร้างขึ้นมาประมาณ 30 ปี เป็นที่นิยมของชุมชนแถบอุดมสุขและบางนา สินค้าที่ให้บริการ ได้แก่ สินค้าประเภทอาหารสด อาหารแห้งและมีร้านอาหารสำเร็จรูปนานาชนิดให้เลือกซื้อ สินค้ามีราคาที่ย่อมเยา

ที่อยู่ : ตลาดมหาสิน ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 101/1 หรือซอยวชิรธรรมสาธิต ถนนสุขุมวิท

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 508, 511, 513,522

ที่อยู่ : ตลาดอุดมสุข ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 103 ถนนสุขุมวิท

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 508, 511, 513,522

ที่อยู่ : ตลาดสี่แยกบางนาตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบางนาหัวมุมสี่แยกที่เป็นถนนสรรพาวุธและถนนที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัด สมุทรปราการ

รถโดยสารประจำทาง : สาย 2, 23, 25, 45, 115, 116, 129, ปอ.23, ปอ.102, ปอ.129, ปอ.142, ปอ.507, ปอ.508, ปอ.511, ปอ.511, ปอ.554

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร