คหกรรมศิลป์เขตบางแค

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตบางแค :
ตลาดบางแค

ตลาดบางแคเป็นตลาดสดที่เปิดทำการมากว่า 20 ปี แต่เดิมได้เปิดให้สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครเช่าทำกิจการ แต่เมื่อหมดสัญญา เจ้าของได้ดำเนินกิจการต่อมาจนถึงปัจจุบัน ตลาดบางแคเป็นตลาดที่ขายสินค้าทุกประเภทตั้งแต่ของสดไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปทั้งปลีก-ส่ง บริเวณตลาดบางแคประกอบด้วย ตลาดที่เปิดทำการโดยเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 4 ตลาด คือ ตลาดใหม่ธนาคม ตลาดใหม่บางแค ตลาดแสงฟ้า และตลาดกิตติ ที่เก่าแก่ที่สุดคือ ตลาดแสงฟ้าเป็นบริเวณตลาดบางแคนี้มีแผงขายอาหารสดหลายร้าน อาทิ อาหารทะเลสด เนื้อสัตว์ต่างๆ ผัก ผลไม้ และของหวาน รวมทั้งอาหารสำเร็จรูปที่หลากหลาย มีราคาย่อมเยา

ที่อยู่ : ตลาดบางแค ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

รถโดยสารประจำทาง : สาย 7, 80, 81, 84, 91, 101, 157, ปอ.9, ปอ.91

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร