คหกรรมศิลป์เขตบางคอแหลม

 

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตบางคอแหลม : ย่านอาหาร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2510 ย่านใกล้เคียงของโรงพยาบาล กลายเป็นแหล่งร้านอาหารมากมายเพื่อรองรับผู้คนที่สัญจรผ่านหรือแวะเวียนไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้

ตั้งแต่แยกถนนตกไปถึงท่าน้ำถนนตก มีร้านอาหารที่หลากหลายทั้งร้านที่เก่าแก่และร้านที่สร้างขึ้นใหม่ อาทิ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูถนนตก ร้านปฐมโภชนา ข้าวหมูแดง ก๋วยเตี๋ยวแคะถนนตก ช.โภชนา ร้านอาหาร คุณเล็กข้าวหมกไก่ถนนตก เฮียซ้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ร้านที่ขึ้นชื่อเป็นพิเศษคือ ร้านคุณเล็กข้าวหมกไก่ มีชื่อเสียงในการปรุงข้าวหมกไก่มาเป็นเวลานาน และยังมีข้าวหมกแพะ ข้าวหมกเนื้อ สะเต๊ะเนื้อ ซุปหางวัว ซุปไก่ ก๋วยเตี๋ยวแขก สลัดแขก และอาหารอื่นๆ อีกมากมาย

ที่อยู่ : ร้านคุณเล็กข้าวหมกไก่ 2482/3 ท่าน้ำถนนตก เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2873 4198, 0 2291 185 (เปิดให้บริการเวลา 10.00-15.30 น.)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 15, 17, 22, 35, 75, 89, 163, 205, ปอ.4

 

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตบางคอแหลม : ร้านก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจ

ร้านกวยจั๊บมิสเตอร์โจ ตั้งอยู่ที่ปากซอยจันทน์ 44 ดำเนินกิจการมาประมาณ 50 ปี ตั้งแต่รุ่นอากง(ปู่)เป็นรุ่นแรก ปัจจุบันดูแลกิจการโดยนางจิรประไพ กรชัยจิราเจต ได้รับการสืบทอดสูตรการทำกวยจั๊บดั้งเดิมจากประเทศจีน ร้านกวยจั๊บมิสเตอร์โจ ตั้งโดยนายสันติ เศวตวิมล หรือที่รู้จักกันในนามปากกา แม่ช้อย นางรำ เนื่องจากร้านนี้เปิดดำเนินการมานานโดยไม่มีชื่อร้าน เมื่อมีชาวต่างชาตินิยมมารับประทานจำนวนมากจึงทำให้ลูกค้าไม่สามารถสื่อสารให้คนรู้จักชื่อได้เมื่อมีชื่อร้านแล้ว ร้านกวยจั๊บมิสเตอร์โจจึงเป็นที่รู้จักมาจนทุกวันนี้ นอกจากอาหารขึ้นชื่อของร้านคือ กวยจั๊บที่ได้สูตรดั้งเดิมมาจากประเทศจีน และหมูกรอบสูตรพิเศษ ซึ่งเป็นที่นิยมของลูกค้าเป็นอย่างมาก

ที่อยู่ : ร้านกวยจั๊บมิสเตอร์โจ 313/7 ซอยจันทน์ 44 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0 2213 3007 (เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 62

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร