คหกรรมศิลป์เขตบางเขน

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตบางเขน : ตลาดยิ่งเจริญ หรือตลาดสะพานใหม่
ตลาดยิ่งเจริญ หรือตลาดสะพานใหม่ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยนางสุวพีร์ ธรรมวัฒนะ

ตลาดยิ่งเจริญตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ ครอบคลุมอาณาเขตมากถึง 2 ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานที่และอาคารที่ทำการค้าประกอบด้วย อาคารจอดรถจำนวน 4 ลาน ตลาดนัดคลองถม 2 ร้านค้าสังฆภัณฑ์ สมุนไพร ครัว 24 ชั่วโมง ตลาดนัดคนกันเอง และร้านขายของชำชั้นดี ด้านหลังเป็นอาคารตลาดสดแนวยาว ประกอบด้วยพื้นที่ของสดต่าง ๆ ภายในตลาดยังมีโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ เปิดสอนด้านการทำอาหาร และมีร้านขายอาหารนานาชนิดให้เลือกชิม การเรือน เป็นต้น

ที่อยู่ : สำนักงานตลาดยิ่งเจริญ 259/99 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 0 2972 3405-7

รถโดยสารประจำทาง : สาย 34, 39, 356, 374, ปอ.34, ปอ.39, ปอ.114, ปอ.185, ปอ.503, ปอ.520, ปอ.522, ปอ.543, ปอ.1009

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร