คหกรรมศิลป์เขตบางกอกใหญ่

1.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตบางกอกใหญ่ : ตลาดโพธิ์สามต้น

ก่อตั้งโดยโพธิ์สามต้น ก่อตั้งโดย นายชุ้น เพ็ญศิริกุล กล่าวว่า ตลาดแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 แม่ค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในชุมชน มีทั้งหมด 120 แผง สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าขายปลีกจำพวกผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ และเครื่องอุปโภคบริโภคบ้างเล็กน้อย สินค้าประเภทของสด เนื้อสดจะขายในช่วงเช้า เจ้าของธุรกิจร้านอาหารจะมาจับจ่ายอาหารสด อาหารแห้งที่มีราคาถูก และมีคุณภาพ นอกจากนั้นยังสามารถหาซื้ออาหารสำเร็จรูป และอาหารตามสั่งได้ในบริเวณใกล้เคียง ลูกค้าจะมากในช่วงเช้าเวลา 05.00-10.00 น. และช่วงเย็นเวลา 15.00-17.00 น.

ที่อยู่ : ตลาดโพธิ์สามต้น ตั้งอยู่ที่แยกโพธิ์สามต้น ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเท มหานคร 10600

รถโดยสารประจำทาง : สาย 56, 40

2.ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตบางกอกใหญ่ : บ้านขนมสวย

บ้านขนมสวยเป็นกิจการที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณนวลสมร สวัสดิ์-ชูโต ลักษณะขนมโบราณ และขนมไทยที่ปรับให้มีรูปลักษณ์ร่วมสมัยตามแต่ลูกค้าจะสั่งทำ นางนวลสมรประกอบกิจการนี้มานานกว่า 40 ปีแล้ว ขนมที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักอย่างดีคือ ขนมชั้นที่นำมาจับกลีบเป็นดอกกุหลาบที่สวยงามด้วยตนเองทั้งยังทำขนมอื่นๆ เช่น ขนมกล้วย ขนมเปียกปูน ขนมจ่ามงกุฎ ฯลฯ ตามแต่ลูกค้าจะสั่งมา และไม่เพียงแต่การทำจำหน่าย แต่ทางบ้านขนมสวยยังเปิดอบรมการทำขนมไทยให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้การทำขนมชนิดต่างๆ อีกด้วย

นอกจากการทำขนมไทยแล้ว ทางบ้านขนมสวยยังรับจัดขันหมาก เอก-โท พานแหวน พานไหว้ ขนมร่วมขันหมาก รวมถึงอาหารคาว-หวาน ที่ใช้ในงานแต่งงานและงานพิธีต่างๆ

ที่อยู่ : บ้านขนมสวย 114/12 ซอยอิสรภาพ 27 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 0 2466 6497

รถโดยสารประจำทาง : สาย 40, 56, 57, 149

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร