คหกรรมศิลป์เขตธนบุรี

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตธนบุรี : ตลาดพลู
ตลาดพลู หรือในปัจจุบันเรียกว่า ตลาดรัชดาภิเษก เป็นสถานที่ค้าขายของชาวฝั่งธนบุรีอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ที่มาของชื่อตลาดพลูได้มาจากการที่เป็นสวนปลูกพลูและเป็นท่าเรือขนส่งพลูเพื่อการค้าขายของชาวจีนและมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ปัจจุบัน ตลาดพลูเป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายจีน มีการประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนมาก เช่น ผักสด เนื้อสัตว์ และยังมีร้านขายอาหารเก่าแก่ เช่น ห่านพะโล้ หมี่กรอบ ที่เลื่องชื่อมานานนับทศวรรษ นอกจากนี้ตลาดพลูยังเป็นแหล่งซื้อขายของไหว้ในเทศกาลสำคัญของชาวจีนซึ่งจะมีคนไทยเชื้อสายจีนมาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีขนมหวานทั้งของไทยและของจีนให้เลือกซื้อหลายร้าน เช่น ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ข้าวเหนียวตัด ขนมเปี๊ยะ บ๊ะจ่าง ฯลฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในย่านฝั่งธนบุรี

ที่อยู่ : สำนักงานตลาดพลู ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

รถโดยสารประจำทาง : สาย 4, 9, 43, 103, 111

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร