คหกรรมศิลป์เขตทวีวัฒนา

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม คหกรรมศิลป์ เขตทวีวัฒนา : ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2)
ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) เริ่มดำเนินการจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 โดยกรุงเทพมหานคร เช่าพื้นที่จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนพฤกษศาสตร์กรุงเทพ ระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี พื้นที่ตลาดธนบุรีมี 40 ไร่ มีแผงค้ามากกว่า 4,500 แผงค้าให้เลือกซื้อ ทั้งสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ อุปกรณ์ในการจัดสวน เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องเรือน หัตถกรรม วัตถุโบราณ รูปภาพ อีกทั้งยังมีศูนย์ฝึกอาชีพ ฝึกอบรมโดยศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานคร ไว้บริการให้กับผู้ที่สนใจและเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันโดยเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ส่วนวันจันทร์และวันอังคาร เปิดเป็นตลาดค้าของเก่าและตลาดค้าส่งต้นไม้ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) จึงมีโครงการกิจกรรมประจำปีให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ได้แก่ งานวันเด็กแห่งชาติ งานประเพณีวันสงกรานต์ งานประจำปีเนื่องในวันครบรอบเปิดตลาด (เดือนพฤษภาคม) กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา (เดือนกรกฎาคม) งานประเพณีวันลอยกระทง (เดือนพฤศจิกายน) การประกวดอาหาร การจัดกิจกรรมอื่นๆ


ที่อยู่ : ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) 195/1 หมู่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170


รถโดยสารประจำทาง : สาย 91ก., 165

 แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร