ช่างฝีมือเขตดุสิต

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตดุสิต : ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ 
นางสุจิตต์ และจ่าสิบเอกสาคร รุจิรมย์ เริ่มการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เพื่อเป็นอาชีพเสริม เริ่มจากการไปเรียนแกะสลักสบู่ ต่อมาได้คิดสูตรสบู่และวัสดุที่จะนำไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้จำหน่าย หลังจากได้รับเชิญให้ไปออกรายการ “ตามไปดู” ทางช่อง 9 อสมท.ใน พ.ศ. 2531 ทำให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น จึงตั้งกลุ่มชมรมแม่บ้าน ร.1 พัน 3 ร.อ. (โครงการเทพอำนวย) เผยแพร่องค์ความรู้ให้ผู้สนใจและออกร้านขายในโรงแรมต่างๆ

ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ สามารถทำเป็นดอกไม้ได้หลายชนิด ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือดอกกุหลาบ และรูปแบบการจัดใส่ภาชนะก็มีหลายแบบเช่นกัน อาทิ แก้วทรงสูง แจกัน หรือกระทั่งร้อยเป็นพวงมาลัย ผู้สั่งซื้อยังสามารถเลือกชนิดดอกไม้ สี รูปแบบการจัดวางได้อีกด้วย ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่ได้รับการรับรองจากเขตดุสิต ให้เป็นสินค้าในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ที่อยู่ : นางสุจิตต์ และจ่าสิบเอกสาคร รุจิรมย์ 147/231 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 0 2669 2858, 08 4074 8219

รถโดยสารประจำทาง : สาย 70

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร