ช่างฝีมือเขตดินแดง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตดินแดง : ริ้วทอง หุ่นกระบอกไทย
ริ้วทอง หุ่นกระบอกไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2547 โดยนายกิตติพันธ์ มาลีวิลาศ ผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทยและงานช่าง เคยเข้ารับการศึกษาวิชาช่างศิลป์ไทยกับคณาจารย์ของวิทยาลัยเพาะช่างต่อมาจึงทำการประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยขึ้นด้วยใจรักงานด้านนี้ ลักษณะพิเศษในหุ่นกระบอกของนายกิตติพันธ์คือ ความสวยงามของหุ่นที่เกิดขึ้นจากความประณีตในการสร้างทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโครงหุ่น การกลึง การทำยอดจากไม้ การปั้น การหล่อโครงศีรษะ การปิดลาย ปิดทอง หรือแม้แต่งานปักผ้าที่มีความละเอียดอ่อน หุ่นกระบอกทุกตัวจะมีลวดลายการปักไม่ซ้ำกัน หุ่นกระบอกของนายกิตติพันธ์ จึงเป็นงานฝีมือที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ปัจจุบันกลุ่มริ้วทอง หุ่นกระบอกไทย มีสมาชิกประมาณ 10 คน

ผู้สนใจสามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อเข้าชมได้ระหว่างเวลา 10.00-17.00 น.

ที่อยู่ : 136/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 (ซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0 2276 5687, 0 2275 7991

รถโดยสารประจำทาง : สาย 13, 24, 69, 92, 107, 129, ปอ.4, ปอ.24, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.138, ปอ.513, ปอ.พ.20

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร