ช่างฝีมือเขตจอมทอง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตจอมทอง : บ้านทำหัวโขนธวัชชัย 
ร้านหัวโขนธวัชชัยก่อตั้งโดย นายธวัชชัย มหัทนสิน ซึ่งเข้าอบรมเพื่อฝึกทำหัวโขนที่โรงเรียนช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากร จังหวัดนครปฐม และที่โรงเรียนวังชายในพระบรมมหาราชวัง ทำหัวโขนเริ่มด้วยการปั้นหุ่นด้วยดินน้ำมัน ใช้ปูนปลาสเตอร์หล่อรูป นำกระดาษสามาติดกาวทับทิ้งไว้ให้แห้งแล้วผ่าครึ่งเอาหุ่นออกแล้วนำ 2 ชิ้นมาแปะต่อกัน ปั้นหน้าด้วยขี้เลื่อยผสมแป้งเปียกจนได้รูปที่ต้องการ ขัดด้วยกระดาษทราย ปิดด้วยกระดาษสา เคลือบสีแล้วขัดอีกครั้งหนึ่ง เสร็จแล้วจึงเริ่มตีลายเป็นลายต่าง ๆ ก่อนการลงรักปิดทอง หน้าของหัวโขนที่นิยมสร้างได้แก่ หน้าพ่อแก่ (บรมครูศาสตร์แห่งการแสดง) กับหน้าพระพิราพ (ปางหนึ่งของพระศิวะ ตามคติความเชื่อของชาวฮินดู กล่าวว่าเป็นบิดาของนาฏศิลป์และดนตรี) ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องทำพิธีเบิกเนตร คือพิธีเชิญจิตวิญญาณของเทวดามาสิงสถิตในหน้าที่ทำเสร็จแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่สืบทอดมาแต่โบราณ ปัจจุบัน นายธวัชชัยยังคงทำงานฝีมือนี้อย่างต่อเนื่องและเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโดยสามารถนัดหมายเวลาล่วงหน้า

ที่อยู่ : 8/44 ซอยเอกชัย 12 เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

รถโดยสารประจำทาง : สาย 111, 120, 167, 544

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร