ช่างฝีมือเขตห้วยขวาง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตห้วยขวาง : กลุ่มบายศรี 
กลุ่มบายศรี เขตห้วยขวาง ดำเนินงานโดย นางสำเนาว์ สร้อยมาดี ซี่งได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกรุงเทพมหานครให้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ใน พ.ศ. 2550 และต่อมาใน พ.ศ. 2552 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตห้วยขวางมอบเกียรติบัตรเป็นวิทยากรวิชาชีพระยะสั้น สำหรับวิชาการทำบายศรี นางสำเนาว์ได้ทำบายศรีในโอกาสต่างๆ มีความสวยงามเป็นทีชี่นชอบแก่ผู้ใช้บริการ ลักษณะเด่นของการทำบายศรี อยู่ที่การทำบายศรีพรหมโลกจำนวน 5 ชั้น สำหรับใช้ในพิธีไหว้ครู บายศรีธรรมจักร บายศรีเทพ และบายศรีอื่นๆ ซึ่งมีความประณีตและสวยงาม นางสำเนาว์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมการทำบายศรีให้กับชาวห้วยขวางถึง 8 ชุมชน ผู้สนในเรียนวิธีการทำบายศรีสามารถนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้าชมการสาธิตได้

ที่อยู่ : นางสำเนาว์ สร้อยมาดี 904/77 ซอยลาดพร้าว 42 ถนนลาดพร้าว เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2938 3984


รถโดยสารประจำทาง : สาย 96, 137, 145, 178, 191, ปอ.502

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร