ช่างฝีมือเขตจตุจักร

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตจตุจักร : เครื่องทองลงหิน ชุมชนประดิษฐ์โทรการ
ชุมชนประดิษฐ์โทรการเป็นแหล่งเครื่องทองลงหินมาตั้งแต่อดีต โดยดำเนินงานประมาณ พ.ศ. 2495-2496 เมื่อชาวบ้านจากต่างจังหวัดและซอยกิ่งเพชรซึ่งเป็นแหล่งทำโรงหิน/เครื่องทองลงหินลำดับแรกของกรุงเทพมหานคร อพยพมาอยู่ที่ชุมชนประดิษฐ์โทรการแห่งนี้ ทำให้ทุกครัวเรือนเริ่มต้นการประกอบอาชีพเป็นช่างทองลงหิน ช่วงแรกมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียง 10 หลังคาเรือนประกอบอาชีพนี้ ต่อมามีผู้ย้ายเข้ามารเพิ่มเติมจึงทำให้ซอยนี้มีการประกอบอาชีพช่างทองลงหินมากที่สุด ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์เครื่องทองลงหินของชุมชนนี้คือ การทำช้อนส้อมที่มีด้ามเป็นลายปล้องไม้ไผ่ ลายกระหนก ลายเทพนม ลายหยดน้ำ ลายข้าวหลามตัด ลายพิกุล ปัจจุบันได้มีการรวมตัวของชุมชนจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ ขึ้นเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจ

ที่อยู่ : ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ซอยพหลโยธิน 47 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2579 2861 (ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ เปิดให้เข้าชมได้ระหว่าง 08.00-18.00 น.)

รถโดยสารประจำทาง : สาย 26, 34, 39, 59, 107, 114, 129,ปอ.3, ปอ.12, ปอ.13, ปอ.22,

ปอ.107, ปอ.114, ปอ.129

 

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร