ช่างฝีมือเขตหลักสี่

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตหลักสี่ : บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทย บ้านช่างทำหัวโขน 
บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทย ก่อตั้งโดยนายนิเวศ แววสมณะ เริ่มต้นมีอาชีพการทำโฆษณา แต่ด้วยใจรักงานด้านศิลปะทำให้พลิกผันตัวเองมาศึกษาการทำหุ่นกระบอกไทยได้รับความรู้จากนางชื้น สกุลแก้ว (ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง(หุ่นกระบอก)ปีพ.ศ. 2529) ลักษณะเด่นของตัวหุ่นอยู่ที่ความประณีตในการปักผ้า หน้าของหุ่นอยู่ในลักษณะอมยิ้มอย่างมีความสุข และด้วยอัตลักษณ์ดังกล่าวทำให้หุ่นกระบอกไทยของนายนิเวศได้รับความนิยม บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยบริการวิชาการเพื่อสังคมด้วยการเปิดอบรมให้ความรู้ทั้งด้านการทำหุ่นกระบอกและการเชิดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดบริการให้ชมตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยนัดหมายล่วยหน้าก่อนเข้าชมการแสดง

บ้านช่างทำหัวโขน ก่อตั้งโดยนายถนอม มีเท่า ครูถนอมเริ่มการทำหัวโขนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 และพัฒนางานฝีมือด้านนี้จนกลายเป็นกิจกรรมของชุมชนตลาดบางเขน มีสมาชิกประมาณ 30-40 คน ลักษณะเด่นของหัวโขนชุมชนนี้คือมีการออกแบบลายบนหัวโขนที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ลายกระจัง ใน พ.ศ. 2533 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานเขตหลักสี่ให้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ชุมชนตลาดบางเขน สาขาศิลป กรรม และได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนและผู้สนใจในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ผู้สนใจเข้าชชมงานฝีมือช่างหัวโขนสามารถนัดหมายล่วงหน้า และเข้าชมได้ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.


ที่อยู่ : บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอก 1/5 หมู่ 3 ซอยวิภาวดี 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2579 8101, 08 1934 6699 สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหุ่นกระบอกไทยได้ที่ www.tookkatoon.com

ที่อยู่ : บ้านช่างทำหัวโขน 55/2 หมู่ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 08 5139 3283

การเดินทาง : บ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอก รถยนต์ ใช้เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเข้าไปในซอยวิภาวดี 60 แยก 18-1-6-4, บ้านช่างทำหัวโขน : รถโดยสารประจำทาง ที่ผ่านถนนวิภาวดีรังสิต สาย 29, 34, 59,ปอ,59, ปอ.510, ปอ.513, ปอ.554, ปอ.555

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร