ช่างฝีมือเขตหนองจอก

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตหนองจอก : กลุ่มบ้านเรือนไทยจิ๋ว สันทัศย์หัตถกรรม 
สันทัศย์หัตถกรรมก่อตั้งขึ้นโดยคุณสันติภาพ และคุณณัฐชา มะนะมุติ โดยมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างบ้านทรงไทยจนถึงวิธีสร้างบ้านทรงไทยด้วยตนเอง และทำการดัดแปลงรูปแบบต่างๆ บ้านทรงไทยทุกหลังจำลองออกมาได้เหมือนบ้านจริง ที่มีประตู มีกลอนกบแบบโบราณ ทั้งประตูและหน้าต่างสามารถเปิดและปิดได้ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นทำด้วยมือทุกขั้นตอน ผลงานจึงมีความสวยงามอย่างศิลปะไทย ผู้ซื้อนิยมใช้เป็นของประดับบ้านหรือเป็นของฝากในโอกาสต่างๆ สินค้าของกลุ่มบ้านเรือนไทยจิ๋วได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ของเขตหนองจอก


ที่อยู่ : คุณสันติภาพ และคุณณัฐชา มะนะมุติ 43 หมู่ 11 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทร. 08 6889 0042


รถโดยสารประจำทาง : สาย 115, 131 ลงที่ตลาดหนองจอกแล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร