ช่างฝีมือเขตสายไหม

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตสายไหม : 
กลุ่มหัตถกรรมแก้วเป่ากลาสมิวเซียม GLASS MUSEUM
กลุ่มหัตถกรรมแก้วเป่าเริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2547 โดยคุณสุรชัยพลไธสง จัดเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม การฝึกหัดเป่าแก้วเป็นการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ช่างในกลุ่มหัตถกรรมแก้วเป่าเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์กว่า 10 ปี งานที่ผลิตมีความสวยงาม ละเอียดอ่อนมีมาตรฐานในการผลิต การขึ้นรูปต่าง ๆ ขณะที่แก้วยังร้อนจัดต้องใช้ความสามารถที่ผ่านการฝึกมาอย่างดี มิได้ใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมผ่อนแรง และไม่ใช้แม่แบบ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจึงเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งแบบ ถือเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่า กลุ่มหัตถกรรมแก้วเป่า รับงานผลิต และออกแบบงานแก้ว เช่น รูปสัตว์ ดอกไม้ ต้นไม้ เชิงเทียน และเครื่องประดับสินค้าที่มีจำหน่าย เช่น เครื่องประดับแก้ว ของตั้งโชว์ นอกจากนี้ยังมีหน้าร้านอยู่ในสวนจตุจักร โครงการ 11 ซอย 1 ล็อก 19-20

ที่อยู่ : 119/320 ซอยสายไหม 15 ถนนสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 0 2991 4581


รถโดยสารประจำทาง : สาย 1009

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร