ช่างฝีมือเขตสะพานสูง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตสะพานสูง : งานช่างไม้
สถาบัน Saiyart Collection ดำเนินกิจการโดยนายไสยาสน์ เสมาเงิน ผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯมีเอกลักษณ์คือทำด้วยมือใช้เนื้อไม้จริงและมีขนาดใหญ่โต๊ะและเก้าอี้นั่งที่ออกแบบโดยนายไสยาสน์ได้รับการออกแบบพิเศษให้มีส่วนโค้งสัมผัสรับกับสรีระของผู้นั่งทำให้ผ่อนคลายและไม่ปวดเมื่อยออกแบบงานโดยใช้แนวคิดของภูมิปัญญาพื้นบ้าน และได้พัฒนาต่อมาเป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ออกแบบและผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์งานไม้ ด้วยผลงานการออกแบบงานช่างไม้ที่โดดเด่น นายไสยาสน์จึงได้รับรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (การออกแบบเฟอร์นิเจอร์) ประจำพุทธศักราช 2551 โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม


ที่อยู่ : 28/1 หมู่บ้านพฤกษชาติ ถนนรามคำแหง 118 แยก 61 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร 0 2729 3803


รถโดยสารประจำทาง : สาย 168, ปอ.168, ปอ.514, ปอ.519

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร