ช่างฝีมือเขตสวนหลวง

 

ชื่อแหล่งวัฒนธรรม ช่างฝีมือ เขตสวนหลวง : บ้านดนตรีไทยรื่นเริง
บ้านดนตรีไทยรื่นเริง เริ่มต้นกิจการโดยนายภูมิใจ รื่นเริง ใน พ.ศ. 2539 ได้รับการสืบทอดการทำเครื่องดนตรีจากครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่อง ศิษย์ครูสาลี่ มาลัยมาลย์ ผลิตภัณฑ์ของบ้านดนตรีไทยรื่นเริง ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก กลองแขก และกลองทัด รวมทั้งกรับเสภา วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุพิเศษ เช่นระนาดเอกใช้ไม้พยุงในการผลิต จุดเด่นของบ้านดนตรีไทย คือ การใส่ใจในรายละเอียดของเครื่องดนตรีและการคัดเลือกวัสดุเครื่องดนตรีมีคุณภาพเสียงดี และมีรูปทรงประณีต สวยงาม ราคาขายตามคุณภาพของวัสดุที่ใช้ นอกจากนี้บ้านดนตรีไทยรื่นเริงยังรับซ่อมเครื่องดนตรีไทยราคาย่อมเยาอีกด้วย


ที่อยู่ : บ้านดนตรีไทยรื่นเริง 267 ซอยอ่อนนุช 66 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0 2721 0739


รถโดยสารประจำทาง : สาย 11, 40

 

แหล่งข้อมูล: โครงการจัดทำแผนที่แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นมีชีวิต 

                สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร